Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Καταγγελεία – Προκήρυξη αμειβόμενου διαγωνισμού!

Πρωτοφανές γεγονός για τα εκπαιδευτικά χρονικά αποτελεί η προκήρυξη διαγωνισμού αμειβόμενου με 96.000 Ευρώ (!!) για να σχεδιαστεί το σύστημα επιλογής διορισμών, μεταθέσεων και γενικότερα των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και η επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, από μια πενταμελή ομάδα έργου στην οποία θα κατοχυρωθεί ο διαγωνισμός!! 

Πρόχειρο διαγωνισμό κάνει το υπουργείο Παιδείας για την επιλογή εταιρίας, η οποία θα αναλάβει την Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για το σύστημα επιλογής του εκπαιδευτικού δυναμικού και των στελεχών της Εκπαίδευσης. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει:

(α) πρόταση σεναρίων για πλαίσιο διορισμών, μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και επιλογής στελεχών της Εκπαίδευσης, βάσει κριτικής αποτίμησης της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος, συγκριτικών δεδομένων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και των πορισμάτων από επεξεργασία των προτάσεων που θα έχουν κατατεθεί κατά την πρώτη διαβούλευση της σχετικής αρχικής νομοθετικής πρότασης του Υπουργείου Παιδείας καθώς και

(β) Πρόταση για το νέο σύστημα διοικητικών διαδικασιών, υποδομών και εργαλείων για την υλοποίηση του νέου προτεινόμενου πλαισίου, με αξιοποίηση των πορισμάτων της διοικητικής επιστήμης και των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων.

Το κόστος ανέρχεται στα 96.000 ευρώ!

Η ΟΛΜΕ (8/01), καταγγέλοντας την τακτική ανέφερε τα εξής:

"Είναι η πρώτη φορά που ο σχεδιασμός και η τεκμηρίωση νομοσχεδίων ανατίθεται επί πληρωμή ουσιαστικά σε ομάδες έργου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, χωρίς να αποκλείεται, αλλά μάλλον να προκρίνεται, η συμμετοχή ιδιωτών.
Και δεν μπορεί να σταθεί πολιτικά η αιτιολόγηση που δίνει στο από 28-12-09 έγγραφό της η Ειδική Γραμματέας του Υπ. Παιδείας για την απαράδεκτη αυτή απόφαση. Συγκεκριμένα η Ειδ. Γραμματέας αναφέρει πως η προκήρυξη έγινε «επειδή, αυτό αποτελεί ένα μείζον γεγονός που κρίνει και επηρεάζει τον εργασιακό βίο των εκπαιδευτικών, αυτών που προσδοκούν να γίνουν εκπαιδευτικοί και το μέλλον της εκπαίδευσης των μαθητών, το Κράτος οφείλει να είναι όσο το δυνατό  πιο ακέραιο και τεκμηριωμένο στην τελική του πρόταση».
Λες και δεν διαθέτει δημόσιους ερευνητικούς και σχεδιαστικούς οργανισμούς (π.χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, αρμόδια τμήματα στο ΥΠΕΠΘ κ.λπ.) και μας χρειάζεται μια ιδιωτική ομάδα έργου, τα μέλη της οποίας μάλιστα δεν είναι απαραίτητο να έχουν εκπαιδευτική εμπειρία.
Λες και δεν υπάρχουν οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες που έχουν αναλυτικές επεξεργασίες οι οποίες συμπυκνώνουν όλη την εμπειρία του κλάδου των εκπαιδευτικών σε αυτή τη χώρα, και τις έχουν καταθέσει εδώ και πολλά χρόνια και
μάλιστα… δωρεάν. Λες και δεν έχουμε την εμπειρία της κατασπατάλησης κονδυλίων και την
παραγωγή ουσιαστικά μηδενικού έργου σε αρκετές άλλες περιπτώσεις που έγινε μια τέτοια επιλογή, δηλαδή ανάθεση μελετών για ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε ιδιωτικές ομάδες έργου π.χ. για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών από τον ΟΕΠΕΚ ή το Action Plan για την ΤΕΕ κ.λπ."

Η ΟΛΜΕ ζητάει την ανάκληση της από 17-12-09 προκήρυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπ. Παιδείας και την ακύρωση αυτού του πρόχειρου διαγωνισμού.

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. (10/01) καλεί την Υπουργό Παιδείας να εγκαταλείψει αδιέξοδες πολιτικές που και κοστίζουν σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και ανεφάρμοστες θα είναι. Καλεί επίσης τη ΔΟΕ να αντιδράσει άμεσα και δυναμικά για τη μη υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας και να υπενθυμίσει την κ. Υπουργό, πως για το συνδικαλιστικό κίνημα, το σύστημα διορισμών των εκπαιδευτικών είναι αντικειμενικό και αποδεκτό από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και, κατά συνέπεια, είναι αδιαπραγμάτευτο. Όπως δηλώνει, "η όποια προσπάθεια αλλαγή θα αποτελέσει αιτία δυναμικών κινητοποιήσεων."

Η ΔΟΕ με τη σειρά της (11/01) κατείγγειλε τον πρόχειρο διαγωνισμό για το σύστημα επιλογής εκπαιδευτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: